Kontakti

  • Z/S Kalauzas
  • Reģistrācijas numurs: 59501016911
  • Cēsu nov., Vaives pag., Kalauzas, LV-4136
  • AS SEB banka, UNLALV2X
  • LV35UNLA0050004907354


Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts Nr. 05-100-2004

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts Nr. 05-101-2004